Originalita · Kvalita · Non-GMO

· Doplňková krmiva ·

Pufry

PUFR AB

PUFR MAG

PUFR

Dávkování:
Prevence bachorové acidózy - dojnice: 40 - 80 g na kus a den
Bachorová acidóza s klinickými příznaky: 100 – 140 g na kus a den