Originalita · Kvalita · Non-GMO

· Minerální krmiva ·

Řada Repro

dessert

Produkty:
REPRO PRA, REPRO PCH, REPRO KA

Dávkování: 5 % t.j. 50 kg na 1 tunu finálního výrobku